שעות פתיחה סניפים – יום הזיכרון ויום העצמאות

שעות פתיחה

אירוע

יום

תאריך

סניף

סגירה בשעה 19:00

מתכונת יום חול

סגירה בשעה 19:00

מתכונת יום שישי

מתכונת יום שבת

 

 

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ערב יום הזיכרון לחללי מע' ישראל

יום הזיכרון לחללי מע' ישראל

יום העצמאות

 

א

ב

א

ב

ג

 

 

5.5.24

6.5.24

12.5.24

13.5.24

14.5.24

 

סינמה

סגירה בשעה 18:00

פעילות כרגיל

סגירה בשעה 18:00

סגירה בשעה 15:45

פתיחה במוצאי חג

 

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ערב יום הזיכרון לחללי מע' ישראל

יום הזיכרון לחללי מע' ישראל

יום העצמאות

 

א

ב

א

ב

ג

 

5.5.24

6.5.24

12.5.24

13.5.24

14.5.24

 

ראשונים

9:30-18:00

10:00-22:00

9:30-18:00

9:30-15:30

סגור

 

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ערב יום הזיכרון לחללי מע' ישראל

יום הזיכרון לחללי מע' ישראל

יום העצמאות

 

א

ב

א

ב

ג

 

 

5.5.24

6.5.24

12.5.24

13.5.24

14.5.24

 

אשדוד

9:30-18:00

9:30-22:00

9:30-18:00

9:00-15:00

סגור

 

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ערב יום הזיכרון לחללי מע' ישראל

יום הזיכרון לחללי מע' ישראל

יום העצמאות

 

 

א

ב

א

ב

ג

 

 

5.5.24

6.5.24

12.5.24

13.5.24

14.5.24

 

נהריה

סגירה בשעה 19:00

מתכונת יום חול

סגירה בשעה 19:00

מתכונת יום שישי

מתכונת יום שבת

 

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ערב יום הזיכרון לחללי מע' ישראל

יום הזיכרון לחללי מע' ישראל

יום העצמאות

 

א

ב

א

ב

ג

 

 

5.5.24

6.5.24

12.5.24

13.5.24

14.5.24

 

באר שבע

סגירה בשעה 19:00

מתכונת יום חול

סגירה בשעה 19:00

09:30-23:00

09:30-23:00

 

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ערב יום הזיכרון לחללי מע' ישראל

יום הזיכרון לחללי מע' ישראל

יום העצמאות

 

א

ב

א

ב

ג

 

 

5.5.24

6.5.24

12.5.24

13.5.24

14.5.24

 

אילת

סגירה בשעה 19:00

מתכונת יום חול

סגירה בשעה 19:00

מתכונת יום שישי

מתכונת יום שבת

ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ערב יום הזיכרון לחללי מע' ישראל

יום הזיכרון לחללי מע' ישראל

יום העצמאות

א

ב

א

ב

ג

5.5.24

6.5.24

12.5.24

13.5.24

14.5.24

 

ירכא